Năm 2017, ĐH Quốc gia Hà Nội làm rộng kỳ thi cảm nhận khả năng trên cả nước

Công Nghệ – Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn tiết lộ, năm 2017 tiếp tục triển khai phương thức thức thi Đánh chi phí chi phí trị phục vụ tuyển sinh đại học chính quy cho ĐHQGHN và gần 20 đơn vị ngoài với quy mô mở rộng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tại Hội nghị tổng kết công vụ tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 và chiều hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn tiết lộ, qua 2 năm triển khai Biện Pháp thi mới, kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN đã nhận được sự quan tâm của thí sinh và được cộng đồng lắng nghe. Công tác tuyển sinh năm 2016 cho thấy, trình độ, năng lực kiểm tra, đánh giá và năng lực tổ chức của ĐHQGHN đã làm tăng không ngừng và ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Về phương hướng tuyển sinh năm 2017 của ĐHQGHN, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn xách định: Tiếp tục triển khai phương thức thức thi ĐGNL phục vụ tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 cho ĐHQGHN và gần 20 đơn vị ngoài ĐHQGHN với quy mô mở rộng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

 Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chủ trì event

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chủ trì event

Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng, để dự định kỹ lưỡng hơn cho công vụ tuyển sinh năm 2017 bằng cách việc rà soát, bổ sung số lượng, chất lượng câu hỏi của ngân hàng đề thi; làm tăng đặt tính cảm nhận chi phí trị của bộ đề và bổ sung nhân tố bảo mật đề thi; tiếp tục hoàn thiện các phần mềm cho việc thi và xét tuyển theo hướng phục vụ, sử dụng tốt nhất cho đội ngũ tổ chức thi và thí sinh.

Theo đó, không ngừng rà soát và hoàn thiện quy trình phối hợp tổ chức thi cho các đơn vị, đối tác trong và ngoài ĐHQGHN với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm nay để công tác tổ chức thi ngày càng chính quy, bài bản hơn.

“Với trách nhiệm xã hội và kinh nghiệm tổ chức thành công kỳ thi ĐGNL phục vụ xét tuyển đại học chính quy trong 2 năm vừa qua, ĐHQGHN sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ các đơn vị ngoài ĐHQGHN có nguyện vọng áp dụng kết quả sau cùng tuyển sinh của ĐHQGHN”- Giám đốc Nguyễn Kim Sơn khẳng định.

Tại event, TS. Trần Duy Kiều – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, một trong đa dạng trường kết hợp cùng ĐHQGHN cơ quan thi và xét tuyển đại học chính quy năm 2016 theo Biện Pháp ĐGNL cho rằng, các đơn vị, các thành phần thuộc Ban Chỉ đạo thi và xét tuyển đã kết hợp nhịp nhàng trong các khâu, phát huy hiệu năng cao nhất của kỳ tuyển sinh. Đặc biệt, trường đại học này cũng đã áp dụng và sẽ tiếp tục sử kết quả sau cùng thi ĐGNL để tuyển sinh một số lượng thí sinh nhất quyết vào học tại Trường.

Khẳng định sẽ không ngừng tham dự kỳ tuyển sinh theo Biện Pháp ĐGNL của ĐHQGHN trong các năm kế tiếp, TS. Đặng Quyết Thắng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định cảm nhận: “Kỳ thi hết sức khách quan, thí sinh biết kết quả sau cùng ngay sau khi thi, đồng thời kết quả sau cùng này cảm nhận bản chất chi phí trị, chi phí trị của thí sinh”.

Trong khi đó, TS. Đặng Hồng Cường – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội share, bằng cách kỳ thi ĐGNL, cán bộ Nhà trường đã có thời cơ tăng cường chi phí trị trong các giai đoạn cơ quan thi, cùng với đó Nhà trường sẽ không ngừng kết hợp với ĐHQGHN trong việc trọn vẹn phần mềm xét tuyển để có sự dự định tốt hơn trong công vụ tuyển sinh năm 2017.

Được biết, năm 2016, kỳ thi Đánh chi phí chi phí trị của ĐH QGHN có thêm 08 trường ngoài cùng tham dự cơ quan thi và áp dụng kết quả sau cùng thi ĐGNL để xét tuyển gồm: Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Thủ Đô, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng và Trường ĐH Hòa Bình.

Qua kê khai và phân tách thông tin điểm thi của thí sinh qua hai bài thi ĐGNL ngôn ngữ nước ngoài và ĐGNL chung cho thấy, tỷ trọng thí sinh đạt từ 40/80 điểm trở lên đối với bài thi ĐGNL ngôn ngữ nước ngoài đạt 74,4%; tỷ trọng thí sinh đạt từ 70/140 điểm trở lên đối với bài thi ĐGNL chung đạt 64.8%.

Kết quả tuyển sinh năm 2016 cho thấy các lãnh vực của ĐHQGHN có sự phân tầng rõ rệt, qua đó thấy được sức có sức hút của các lãnh vực theo đòi hỏi cộng đồng. Kết quả này đạt được mục đích về chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng đầu vào. Quá trình xét tuyển được thi hành công bố, công khai, có điều khiển. Đây là tiền đề vững vàng để xây dựng đề án và Biện Pháp tuyển sinh thích hợp cho năm 2017, hướng tới lợi ích cốt lõi huấn luyện chất lượng cao của ĐHQGHN.

Hồng Hạnh