“Ông lớn” airport sắp lên sàn UpCoM

“Ông lớn” sân bay sắp lên sàn UpCoM

Cổ đông lớn nhất của ACV vẫn là Bộ giao thông Vận tải

Bạch Dương

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có định đoạt về việc chấp thuận cho Tổng cty Cảng hàng không VN (ACV) niêm yết trên sàn chứng khoán.

Theo đó, hơn 2,17 tỷ chứng khoán ACV được chấp thuận giao dịch trên UpCoM. Tổng cty Cảng hàng không VN có thái độ công khai số liệu theo quy định.

Hiện AVC có vốn điều lệ là 21.771 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2016, tổng tài sản của ACV đạt 46.156 tỷ đồng (2,96 tỷ USD). Trong đó, ACV nợ dài hạn lên tới 15.600 tỷ đồng bằng đồng Yên qua Ngân hàng Hợp tác toàn cầu Nhật Bản (JICA) để thi hành dự án xây dựng nhà ga hành người dùng toàn cầu airport Tân Sơn Nhất.

ACV là công ty đã cổ phần hóa, trong đó Bộ Giao thông Vận tải là cổ đông lớn nhất.

Tổng cty có quy mô khai thác chuyển đi, giám sát đầu tư xây dựng nhà xưởng hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước, trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không, trong đó có 7 cảng toàn cầu và 15 cảng quốc nội.

Trong năm 2016, ACV đặt kế hoạch chăm sóc 73,4 triệu lượt người dùng, doanh thu 12.095 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.056 tỷ đồng.

Tuy nhiên, gần đây, “ông lớn” airport này lần đầu báo lỗ. Theo đó quý 2/2016, cty lỗ tới 124 tỷ đồng do tỷ giá đồng Yên gia tăng mạnh so với đầu năm.