Quỹ Chứng khoán Bảo Việt “quyết” thoái hết vốn tại TTF

Quỹ Chứng khoán Bảo Việt "quyết" thoái hết vốn tại TTF

Diễn biến chi phí chứng khoán TTF trong 3 tháng qua – Nguồn: HOSE.

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) báo cáo giao dịch chứng khoán của cơ quan có dính dáng đên cổ đông nội bộ Quỹ đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVF1).

Theo đó, BVF1tiếp tục ghi danh bán hết 263.713 chứng khoán còn lại để cơ cấu tùy chọn đầu tư. Giao dịch dự định thi hành từ ngày 2/4 đến ngày 2/5.

Trước đó, từ ngày 25/2 đến ngày 26/3, BVF1 ghi danh bán hết 1.962.073 chứng khoán, tuy nhiên chỉ bán được 1.698.360 chứng khoán TTF, giống 4,31% vốn điều lệ do chi phí chứng khoán không đạt kỳ vọng, giảm có được từ 1.962.073 chứng khoán xuống còn 263.713 chứng khoán, giống tỷ trọng có được giảm từ 4,98% xuống còn 0,67% vốn điều lệ TTF.

Hiện chứng khoán TTF được giao dịch quanh mức 5.800 đồng/chứng khoán.