TTF miễn nhiệm một phó tổng giám đốc

TTF miễn nhiệm một phó tổng giám đốc

Diễn biến chi phí chứng khoán TTF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.

N.Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) công khai số liệu bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh chi phím sát.

Theo đó, ông Huỳnh Phú Quốc, Phó tổng chi phím đốc cty bị miễn nhiệm chức vụ do xâm phạm điều lệ TTF và một số thỏa thuận đã ký kết với cty.

Đồng thời, TTF bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Lễ giữ chức vụ Kế toán trưởng thay cho ông Nguyễn Văn Hậu chuyển công vụ từ Bình Dương về Tp.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Lễ sinh năm 1979, đã làm việc tại cty con của TTF trên 5 năm với chức danh kế toán trưởng.

Trước đó, TTF đã bổ nhiệm ông Đinh Văn Hóa giữ chức vụ Phó tổng chi phím đốc cty phụ trách kho vận, yên ổn quản trị, môi trường và nhà xưởng hạ tầng; bổ nhiệm ông Lê Minh Ngọc giữ chức vụ Phó tổng chi phím đốc phụ trách 100% khối chế tạo tinh chế gồm 7 công xưởng và 2 phân xưởng.